Szanujemy Twoją Prywatność

1. Ogólne pojęcia

  • Sklep: Sklep internetowy  działający pod adresem www.swiatobrusow.pl prowadzony przez firmę handlową "MONTON" z siedzibą w Wólce Kosowskiej.

  • Klient: Osoba dokonująca  zakup towaru za pośrednictwem strony internetowej www.swiatobrusow.pl

2. Podstawa prawna

  • Ustawa  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

  • Rozporządzenie z dnia 29.0.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

3. Przetwarzanie danych osobowych Klientów

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest F.H. "Monton" z siedzibą w Wólce Kosowskiej, przy ul. Nadrzeczna 16/H2 lok. B16. Powierzone Sklepowi dane osobowe Klienta, obejmujące w swym zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu, traktowane są ze szczególną troską o ich bezpieczeństwo. Zakres ich przetwarzania obejmuje działania niezbędne do realizacji zamówienia a w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, otrzymywania informacji o charakterze marketingowym. Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika. 

Klient, który skorzystał z możliwości założenia konta, może samodzielnie uaktualniać swoje dane. Zmiany danych osobowych można dokonać logując się na swoje konto. Każdy Klient ma prawo do wglądu jak i modyfikacji swoich danych osobowych. Jeżeli Klient wyraża chęć usunąć swoje dane osobowe z naszej bazy,Sklep zobowujązuje w ciągu 3 dni roboczych te dane skasować. Klient powinien w takim przypadku Sklepowi poinformować wyłącznie formą pisemną.